>>CBR start met uitrol van de nieuwe vorm van exa...

CBR start met uitrol van de nieuwe vorm van examineren

09-05-2014

CBR start met uitrol van de nieuwe vorm van examineren

Het audiovisuele klassikale theorie-examen dat in 1984 van start ging, was al jaren toe aan een eigentijdse vervanger.

Cursisten zijn tegenwoordig gewend zelf sturing te geven aan een proces en zelf het tempo te bepalen. Het individuele theorie- afname systeem maakt dat nu ook mogelijk bij de theorie-examens van het CBR. Dit najaar is het zover en start het CBR met de uitrol van de nieuwe vorm van examineren. In de strip ziet u het proces stap voor stap.

CBR biedt eigentijds theorie-examen.
Het CBR gaat het huidige theorie systeem vervangen door een computergestuurd examensysteem. De kandidaat kan daarmee individueel en in zijn eigen tempo examen doen en gebruikt daarbij een touchscreen.

De uitslag krijgt de kandidaat direct na afloop van het examen. De kandidaat kan na de landelijke invoering van het nieuwe examenafname systeem, terecht in één van de twintig theoriecentra die het CBR dan telt.

Geen klassikale theoriesessies meer per examencategorie. 
Met het nieuwe systeem zijn er geen klassikale theoriesessies meer per examencategorie. Kandidaten kunnen straks voor elke examencategorie de hele dag terecht. Zo heeft de kandidaat veel meer keuze in de dag en het tijdstip waarop hij examen doet.

Toekomstbestendig.
Het nieuwe systeem biedt meer gemak en efficiëntie en is toekomst bestendig. Zo is het mogelijk om met het nieuwe examensysteem op termijn te werken met bewegende beelden, in ontwikkeling waarnaar het CBR nog onderzoek doet.

CCV-examens.
Het nieuwe examenafname systeem is niet alleen geschikt voor examens voor motor, bromfiets en auto, maar ook voor de theorie-examens van CCV (vakbekwaamheid). Die neemt CCV tot nu toe meestal schriftelijk af. Met de introductie van het nieuwe examensysteem kunnen CCV kandidaten straks bij de reguliere CBR theoriecentra terecht.

Het nieuwe theorieproces in de praktijk. 
Het theorie-examen kan de kandidaat straks “net als nu” reserveren via Mijn CBR of via de rijschool. De kandidaat ontvangt dan een bevestiging via de mail.     Met het reserveringsnummer in de hand (of op de telefoon) en het legitimatiebewijs meldt de kandidaat zich op de dag van het examen een kwartier voor het aanvangstijdstip bij de CBR-examenlocatie.  Bij binnenkomst in de centrale ontvangstruimte ziet de kandidaat “aan de hand van een overzichtelijke bewegwijzering”  direct welke kant hij op moet voor het theorie-examen.

Aanmeldzuil.
Het eerste wat de kandidaat dan tegenkomt, is de aanmeldzuil, waar hij met zijn reserveringsnummer zelfstandig kan inloggen. De kandidaat wordt bij de aanmeldzuil gevraagd om zijn spullen in een van de lockers in de wachtruimte te stoppen, waarna hij plaats neemt in de wachtruimte. Daar zal zijn reserveringsnummer op een groot display verschijnen. Via dit display wordt de kandidaat “vlak voor het examen gaat starten” er nogmaals op attent gemaakt dat hij al zijn spullen in een locker moet bewaren (behalve zijn ID en reserveringsnummer).

Examenzaal.
Als de kandidaat aan de beurt is, meldt het display dat hij zich kan melden bij de balie ‘Start theorie examen’, direct naast de ingang van de examenzaal. Daar checkt een CBRmedewerker nogmaals de identiteit van de kandidaat en vertelt hem wat zijn tafelnummer is. De kandidaat kan daarna naar binnen en plaats nemen aan de opgegeven examentafel.

Voordelen van het nieuwe examensysteem.
Die 24 tafels zijn zodanig opgesteld dat alle kandidaten met hun rug naar het midden van de zaal zitten. De voordelen van het nieuwe examensysteem op een rij:

  1. Een eigentijds examen dat aansluit bij de wensen van de klant.
  2. Kandidaat bepaalt voor een groot deel zelf het tempo.
  3. De uitslag volgt direct na het examen.
  4. Meer rust voor de kandidaat.
  5. Meer flexibiliteit bij het reserveren van examens.
  6. Meer tools voor fraudepreventie.
  7. Toekomstbestendig examenafname systeem.

Meer examenvarianten met nieuwe vragenbank.
Het CBR werkt momenteel nog met verschillende vragenbanken voor de verschillende examencategorieën. Voor het nieuwe theorieafname systeem voegt het CBR alle examenitems samen in één vragenbank. Na de omzetting zal het CBR checken of elke examen vraag goed geconverteerd is.

Geautomatiseerd samenstellen examenvarianten.
Vervolgens kan het systeem, op basis van de criteria uit toets matrijzen, volledig geautomatiseerd nieuwe examenvarianten samen stellen. Daarmee zijn snelle wisselingen in examenvarianten mogelijk. En daarmee minimaliseert het CBR verder de voorspelbaarheid van de examens, zodat de kandidaten geen last hebben van elkaar en de zaalmedewerker een goed overzicht heeft.

Examen doen.
De kandidaat logt in met zijn reserveringsnummer. Bij de start van het nieuwe examensysteem zal bij elke vraag de bekende tijdsbalk in het beeld meelopen, waarna het tijd is voor de volgende vraag. Enige tijd na de landelijke introductie is het bedoeling dat de kandidaat het tempo meer zelf kan bepalen. Er is dan nog wel een tijdsbalk, maar die geldt voor de beschikbare examenduur. Hoe lang een kandidaat over een vraag doet, bepaalt hij dan zelf.

Examen afleggen in eigen tempo.                                 
Het nieuwe examensysteem biedt dus de mogelijkheid om het examen in eigen tempo af te leggen. Verder is het dan ook mogelijk om terug te gaan naar een vorige vraag.  Zo wordt er per vraag (of examen) weergegeven wat de resterende tijd is. Kandidaten kunnen op termijn vrij door het examen navigeren behalve bij het examenonderdeel Gevaarherkenning voor categorie B, omdat de gevaarherkenning “naar verwachting” zal worden uitgevoerd met bewegende beelden.

Direct de uitslag.
Is de kandidaat klaar met het examen, dan krijgt hij niet alleen de uitslag in beeld, maar ook kort de fout beantwoorde vragen. Die kennis kan de kandidaat meenemen naar de opleider om het eventuele vervolgtraject te bepalen. Heeft de kandidaat de uitslag en de vragen bekeken “waar bij overigens de goede antwoorden niet worden getoond” dan kan hij de examenzaal verlaten, de spullen uit zijn locker halen en naar buiten gaan . De uitslag inclusief de fout gemaakte onderwerpen wordt per e-mail bevestigd.

Meer service en extra hulp.
Heeft de kandidaat vragen, problemen of is hij te laat, dan kan hij zich melden bij de balie “Informatie theorie-examen”. Daar zijn meerder deskundige medewerkers aanwezig die de kandidaten verder helpen en informeren. De informatiemedewerkers zullen zelf continue in de wachtruimte aanwezig zijn, om “waar mogelijk”  de kandidaten te assisteren dan wel te  helpen bij de aanmeldzuil.

Alleen tevreden klanten?
Meerwaarde houdt in dat een klant niet alleen tevreden is, maar juist enthousiast raakt over de manier van werken. Die beleving ontstaat pas op het moment dat u de verwachtingen van de klant overtreft.

Hoe zit het met de fraude- preventie?
Het CBR heeft de afgelopen jaren veel last gehad van (pogingen tot) examenfraude. Het nieuwe systeem gaat dat al voor het overgrote deel tegen door het individuele karakter van het examen. Seintjes geven en afkijken heeft straks bijvoorbeeld geen zin meer, want niemand krijgt tegelijk dezelfde vraag voorgeschoteld.

Sweepers.
Voorzeggen aan de hand van meegesmokkelde elektronica is nu al heel lastig gemaakt door de sweepers die de theoriemedewerkers gebruiken om openstaande verbindingen op te sporen. Verder hangt in de examenzaal nieuwe stijl boven elke examentafel een spiegel, zodat de zaalmedewerker precies kan zien wat de kandidaat voor zich heeft. En alsof dat niet genoeg is, is er voor elke kandidaat een cameraatje. De zaalmedewerker kan de beelden van al die camera’s zien op een monitor op zijn desk en heeft bovendien een tablet bij de hand, waar continu van elke kandidaat op te zien is, hoe lang die al bezig is en tot welke vraag hij is gevorderd. Op die manier kan de medewerker een kandidaat hulp bieden als dat nodig is.

Examenvariant met een code.
In het nieuwe systeem krijgt iedere examenvariant een code. Het CBR weet van elke (herexamen)kandidaat welke examenvariant hij bij een eerder examen al gehad heeft.

Twee keer achter elkaar hetzelfde examen doen, is dus onmogelijk. Als examenkandidaten in dezelfde categorie examen doen, zal het systeem de kandidaten zoveel mogelijk door de zaal heen verspreid indelen.

Pilot in augustus.
Het CBR is momenteel volop in de weer met de voorbereidingen voor het nieuwe theorieafnamesysteem. In augustus is een pilot gepland, waar zo’n duizend echte examen kandidaten de nieuwe inrichting, apparatuur en het examenproces op de proef gaan stellen.

In september zal in Eindhoven het eerste theoriecentra nieuwe stijl van start gaan. Daarna gaat de uitrol snel verder. We streven er naar dat per 1 januari 2015 het oude klassikale theorie-examen tot het verleden behoort.

CCV-theorie-examens voortaan op theoriecentra CBR.
De theorie-examens van de divisie CCV worden nu veelal schriftelijk afgenomen. Deze theorie-examens zullen na de introductie van het nieuwe afnamesysteem met het computerbased systeem op de theoriecentra nieuwe stijl worden afgenomen.

Theorie-examens op met het oog op de benodigde technische voorzieningen en de informatiebeveiliging voor het nieuwe systeem zijn theorie-examens op locatie bij de rijschool vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk.

De komende maanden zullen er door het CBR en uitgeverijen diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden. Sommige uitgevers zullen daarnaast ook het nieuwe klassikale systeem presenteren en van uitleg voorzien.

Reflector: RL61047-9.0514